Oversikt over tilgjenglige smiletegn
:cool14::cool14: :cool13::cool13: :cool12::cool12:
:cool11::cool11: :cool10::cool10: :cool9::cool9:
:cool8::cool8: :cool7::cool7: :cool6::cool6:
:cool5::cool5: :cool4::cool4: :cool3::cool3:
:cool2::cool2: :cool1::cool1: D:D:
:O:O >(>( :nono::nono:
:*(:*( :p:p ;);)
:s:s :(:( :D:D
:):)