Oversikt over tilgjenglige smiletegn
:cool14::cool14: :cool13::cool13: :cool12::cool12:
:cool11::cool11: :cool10::cool10: :cool9::cool9:
:cool8::cool8: :cool7::cool7: :cool6::cool6:
:cool5::cool5: :cool4::cool4: :cool3::cool3:
:cool2::cool2: :cool1::cool1: :fest7::fest7:
:fest6::fest6: :fest5::fest5: :fest4::fest4:
:fest3::fest3: :fest2::fest2: :fest1::fest1:
D:D: :O:O >(>(
:nono::nono: :*(:*( :p:p
;);) :s:s :(:(
:D:D :):)