Oversikt over tilgjenglige smiletegn
:fest7::fest7: :fest6::fest6: :fest5::fest5:
:fest4::fest4: :fest3::fest3: :fest2::fest2:
:fest1::fest1: D:D: :O:O
>(>( :nono::nono: :*(:*(
:p:p ;);) :s:s
:(:( :D:D :):)