Oversikt over tilgjenglige smiletegn
D:D: :O:O >(>(
:nono::nono: :*(:*( :p:p
;);) :s:s :(:(
:D:D :):)