Oversikt over tilgjenglige smiletegn
:musikk5::musikk5: :musikk4::musikk4: :musikk3::musikk3:
:musikk2::musikk2: :musikk1::musikk1: D:D:
:O:O >(>( :nono::nono:
:*(:*( :p:p ;);)
:s:s :(:( :D:D
:):)