Oversikt over tilgjenglige smiletegn
:vold15::vold15: :vold14::vold14: :vold13::vold13:
:vold12::vold12: :vold11::vold11: :vold10::vold10:
:vold9::vold9: :vold8::vold8: :vold7::vold7:
:vold6::vold6: :vold5::vold5: :vold4::vold4:
:vold3::vold3: :vold2::vold2: :vold1::vold1:
:love11::love11: :love10::love10: :love9::love9:
:love8::love8: :love7::love7: :love6::love6:
<3<3 :love4::love4: :love3::love3:
:love2::love2: :love1::love1: :cool14::cool14:
:cool13::cool13: :cool12::cool12: :cool11::cool11:
:cool10::cool10: :cool9::cool9: :cool8::cool8:
:cool7::cool7: :cool6::cool6: :cool5::cool5:
:cool4::cool4: :cool3::cool3: :cool2::cool2:
:cool1::cool1: :fest7::fest7: :fest6::fest6:
:fest5::fest5: :fest4::fest4: :fest3::fest3:
:fest2::fest2: :fest1::fest1: D:D:
:O:O >(>( :nono::nono:
:*(:*( :p:p ;);)
:s:s :(:( :D:D
:):)