Oversikt over tilgjenglige smiletegn
:musikk5::musikk5: :musikk4::musikk4: :musikk3::musikk3:
:musikk2::musikk2: :musikk1::musikk1: :fest7::fest7:
:fest6::fest6: :fest5::fest5: :fest4::fest4:
:fest3::fest3: :fest2::fest2: :fest1::fest1:
D:D: :O:O >(>(
:nono::nono: :*(:*( :p:p
;);) :s:s :(:(
:D:D :):)