Oversikt over tilgjenglige smiletegn
:love11::love11: :love10::love10: :love9::love9:
:love8::love8: :love7::love7: :love6::love6:
<3<3 :love4::love4: :love3::love3:
:love2::love2: :love1::love1: D:D:
:O:O >(>( :nono::nono:
:*(:*( :p:p ;);)
:s:s :(:( :D:D
:):)