Oversikt over tilgjenglige smiletegn
:love11::love11: :love10::love10: :love9::love9:
:love8::love8: :love7::love7: :love6::love6:
<3<3 :love4::love4: :love3::love3:
:love2::love2: :love1::love1: :musikk5::musikk5:
:musikk4::musikk4: :musikk3::musikk3: :musikk2::musikk2:
:musikk1::musikk1: D:D: :O:O
>(>( :nono::nono: :*(:*(
:p:p ;);) :s:s
:(:( :D:D :):)