Gjestebok til Ørmelen vel

Velkommen til Ørmelen Vel sin gjestebok! Skriv gjerne hva du synes om vår hjemmeside. Det er også viktig at vi får innspill fra deg om hvilke saker du mener vi bør ta opp i velforeningen. Skriv innlegg i feltene nedenfor.

Navn:
E-post:

Beskjed:
[ 1 ] 2 Neste»

Mandag 28.07.2014 21:38:19

Navn: Espen Sjøvold
E-post: sjovold.espen@gm ail.com

Beskjed:
Hei, vi er en familie på 3(snart 4) som har flyttet på ørmelen, og lurer på om det er noe aktivitet i regi velforeningen? siden ble sist oppdatert i 2011 så jeg har ikke så store forhåpninger, men det er lov og håpe. Er det noen plan om rydding/oppussing/nyby gging av leke- og fellesområder?

Torsdag 05.05.2011 12:37:56

Navn: Sølvi Melvold

Beskjed:
Statens naturoppsyn i samarbeid med fylkesmannen setter i dag opp en fin benk på ørin ved undergangen til Verdalsøra bru. I løpet av sommeren vil de fjerne en del rynkeroser i samme området, det er bevaring av tindved og andre arter som skal beskyttes som er grunnlaget for at rynkerosene skal fjernes. Info blir hengt opp på infotavla.

Tirsdag 27.04.2010 11:31:13

Navn: Sølvi Melvold
E-post: some@innherred-s amkommune.no

Beskjed:
Ørmelen Vel jobber med å lage fine Velkommen skilt til Ørmelen, det blir store skilt som skal inneholde kart og vegnavn over Ørmelen og generell info om hva som finnes på ørmelen (ørin, kunstgressbane, bademuligheter m.m) Det planlegges at skiltene kan komme opp i løpet av sommeren 2010. Et kilt ved prix og et skilt ved innkjørsel til Ørmelen Legesenter/Nervik

Onsdag 04.11.2009 19:43:21

Navn: Snorre

Beskjed:
Løsning IQ.
Person 1 og 2 sykler 20 minutter, hvoretter person 2 har 8 *4 minutter å gå til punkt B. Person 2 har da brukt 20 + 32 minutter = 52 minutter
På de 20 minuttene har person 3 gått 20/4 = 5 ”sykkelminutter”, altså er det 15 sykkelminutter mellom person 1 og 3. De møtes da etter 12 minutter, og har 20 minutter å sykle før de er framme.

Onsdag 21.10.2009 19:45:58

Navn: Snorre

Beskjed:
IQ test:
3 personer skal fra A til B. Til transportoppdraget disponerer de en tandemsykkel. Sykkelturen én vei tar 28 minutter, til fots tar det 4 ganger så lang tid. Hvordan skal de forholde seg for å bruke kortest mulig tid på å samle seg ved B ?

Torsdag 15.10.2009 08:55:42

Navn: Sølvi Melvold
E-post: some@innherred-s amkommune.no

Beskjed:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag eller Statens
naturoppsyn starter med oppryddingsarbeid på Ørin Nord i uke 42 okt 2009, fjerning av død Tindved og kratt langs E6 mot gapahuken er området de vil pusse opp. Målet er å skape nye vekstvilkår for ny Tidved i området.

Tirsdag 13.10.2009 13:43:07

Navn: Diskusjon Verdalingen

Beskjed:
Nok et flott tiltak fra Ørmelen Vels side! Foreslår at biladkomsten fra Gml. Ferjevei/Tangenveien til E6-brua nå blir stengt. Langs denne adkomsten til Ørin blir det dessverre dumpet søppel av enkelte. Stenger man for biladkomst blir vi kvitt disse natursvina. Med den fine adkomststien fra Interiørsenteret kan man stenge for bilkjøring ned til E6-brua. Foreslår at velforeninga retter en henvendelse til kommunen om dette. Tusen takk til velforeninga for et flott tiltak! :D

Mandag 12.10.2009 21:50:36

Navn: Ørmelen vel

Beskjed:
En flott gjeng med god dugnadsånd møtte opp for trille ut og fordele subbusen i kveld. Oppslag på Verdalingen.no ble det også :D
Takker for en skikkelig innsats, om noen ble lange i hendene.

Mandag 05.10.2009 19:17:34

Navn: Snorre

Beskjed:
Første hjelpende hånd har vært på plass. Jeg har trillet ut 50 trillebårlass subbus i dag. Har lagt på subbus helt til første sving på stien. Blir bra dette når vi får all subbusen ut på stien. Mulig vi må ha mere subbus!

Mandag 05.10.2009 12:11:48

Navn: Ørmelen Vel

Beskjed:
Det ligger et lass subbus på denne siden av E6-undergangen
på stien ned til gapahuken på Ørin.
Trenger mange hjelpende hender for å få dette trillet ut og
fordelt utover på stien nedover.
Ta med rive, eller spade, eller trillebår, og godt humør,
og møt opp til dugnad ved subbusdungen
mandag 12.okt. kl. 17.00
Gode muligheter for maskinell hjelp til jobben.
Da blir det kanskje bare bruk for rive og snakketøy.


mvh
Ørmelen Vel